วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

'เจ็ทแมน' มนุษย์เหินเวหา

'เจ็ทแมน' มนุษย์เหินเวหา

ล่าสุด นายอีฟ รอสซี่ ชาวสวิตเซอร์แลนด์ หรือที่รู้จักกันในนามของ "เจ็ทแมน" หรือมนุษย์เหินเวหา ได้ทำการบินด้วยปีกไอพ่นความเร็วสูงสุด เทียบเคียงคู่ไปกับเครื่องบินทิ้งระเบิด บี-17 ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นการแสดงการบินของมนุษย์เป็นครั้งแรกของเขาในสหรัฐฯ ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจกับการเเสดงครั้งนี้ของเขา ซึ่งเกิดขึ้นภายในงานแสดงการบินที่ชื่อว่า อีเอเอ เเอร์เวนเจอร์ ในเมืองออชคอช มลรัฐวิสคอนซิน ของสหรัฐฯ โดยผู้คนเหล่านี้ต่างพากันไปเข้าชมการแสดงอันท้าทายบนฟากฟ้าของเขาอย่างล้นหลามThe latest Mr. Eves Ross Switzerland. Known as "Jetman" or human flight Flying with the highest speed jet. It is comparable to the B-17 bomber in World War II, which is the first human flight of its kind in the United States.Many people pay close attention to this show. Which occurred during the flight show called EA Adventure. In Oshkosh The people of Wisconsin are watching over his sky-high challenge.


What can this Jetman do?
=Make people can fly.
เจ็ทแมนสมารถทำอะไรได้?
= ทำให้คนสามารถบินได้
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เทคโนโลยี คนบิน
อ้างอิงและอ่านต่อได้ที่https://news.voicetv.co.th/world/77352.html

บทที่7 การพัฒนาโปรแกรม 10

10.the abbreviation for 4GLs is?


=fourth-generation languages
เป็นกลุ่มของภาษาที่แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย ตัวอย่างภาษานี้เช่นภาษาเอสคิวแอล(SQL)

บทที่7 การพัฒนาโปรแกรม 9

9.what is the parameter?

=The names referenced in the program's header.
พารามิเตอร์ หมายถึง ชื่อที่ถูกอ้างถึงในส่วนหัวของฟังก์ชั่นหรือโปรแกรมอาบแล่ว

บทที่7 การพัฒนาโปรแกรม 8

8.who created C programming Language?

= Dennis Ritchie


เพื่อใช้ในการสร้างระบบปฎิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

บทที่7 การพัฒนาโปรแกรม 7

7.when was the C language created?

=Was created in 1967.
จากห้องทดลองของเบลล์โดยนักคอมพิวเตอร์

บทที่7 การพัฒนาโปรแกรม 6

6.what is the java applet?

=The program is not large.such as web blowser


คือโปรแกรมจาวาขนาดไม่ใหญ่นักที่ถูกเรียกให้ทำงานจากโปรแกรมอื่นเช่น เว็บเบราว์เซอร์

บทที่7 การพัฒนาโปรแกรม 5

5.The abbreviation for HTML is:

=Hypertext Markup Languageเป็นภาษาที่ใช้จัดรูปแบบการแสดงผลของข้อความและรูปภาพ